Archi-kata

ENG

Great designers design, that’s why they’re so great.

 

You will group with others to design solution to presented problem.

 

NO INTERNET, NO COMPUTERS, just pen and pencil… and your ideas.
No hire/fire power over other team members.
No time to check it all, so use ASSUMPTIONS.

 

After design, you will have to present your solution to others and answer their questions… as well as those from the client.
Don’t worry, you get to ask others too. 😉

 

To make things easier, here are the rules:

 

1) NO INTERNET, NO COMPUTER (phone, tablet, etc.)

2) ASSUME – you won’t have time for fact checking or theory verifications whether X works like that or Y solves that problem

3) Architect doesn’t just design, he also presents and convinces others! Don’t expect your project to present itself.

 

Non-technical folks are welcome. More than once these kinds of people had terrific idea during kata.

 

PL

Wielcy projektanci projektują, dlatego są tacy wielcy.

W grupie z innymi zaprojektujesz rozwiązanie zaprezentowanego problemu.

BEZ INTERNETU, BEZ KOMPUTERA, tylko kartka, ołówek… i Twoje pomysły.

Nie możesz zatrudniać / zwalniać ludzi do/z drużyny.

Nie starczy Ci czasu na sprawdzenie wszystkiego, zatem ZAKŁADAJ.

Po zaprojektowaniu, będziesz musiał zaprezentować swe rozwiązanie przed innymi i odpowiedzieć na ich – jak i klienta – pytania.

Na pocieszenie – Ty też będziesz mógł pytać innych! ;-)

 

Dla usprawnienia przebiegu warsztatu podaję reguły:

 

1) BEZ INTERNETU, BEZ KOMPUTERA (komórki, tabletu, etc.)

2) Czyńcie założenia – i tak nie będzie czasu na sprawdzenia czy X działa tak a Y radzi sobie z tym czy tamtym problemem

3) Architekt nie tylko projektuje, on też prezentuje. Nie oczekujcie, że Wasz projekt zaprezentuje się sam.

 

Ludzie nie-techniczni też są mile widziani. Nie raz tacy właśnie ludzie mieli świetne pomysły podczas kata.