About

English version

Coder from Poland*. Hoping to learn something new every day.

Thankful to everybody who helps me while I hop along. Proud of: http://sckrk.com and http://geecon.org.
Co-leads: SCKRK, Polish JUG, Lambda Lounge Kraków.

I’m a flawed human, and unafraid to say so.

Into: people, software, music, role-playing, honesty, learning.
Dislikes: doing unnecessary things, doing “because I can”.

* I got it from me parents. They coded and so do I.

For my speaker credentials see Projects > Public speaking.

myself as ASCII
ASCII art

Polska wersja

Koder* z Polski, mający nadzieję nauczyć się czegoś nowego każdego dnia.

Wdzięczny każdemu, kto pomógł w mej drodze. Dumny z: http://sckrk.com oraz http://geecon.org.
Pomaga przy: SCKRK, Polskim JUGu i krakowskiej Loży Lambda.

Przyznaję się do mych wad i ułomności.

Lubię: ludzi, programy, muzykę, gry wyobraźni, uczciwość, naukę.
Nie lubię: robić rzeczy niepotrzebnie, robić “bo mogę”.

* Po rodzicach. Oni kodowali, to i ja koduję…

Ja jako mówca? Spójrz tu: Projects > Public speaking.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s