Informatyczne kody PKD

This is for people who want to start their own IT-related company in Poland, it summarizes PKD codes available and their profiles. Language: Polish. TL;DR: take 6201Z and 6202Z if you want to write programs / put systems together for money.

Dla ludzi pragnących założyć własną firmę informatyczną / komputerową / programistyczną w Polsce i zastanawiających się “jakie PKD wybrać”. Streszczając: weź 6201Z, 6202Z jak chcesz programować / projektować systemy zarobkowo.

Główne przesłanie

Bądź krytyczny. Rzetelnie siadłem nad kodami PKD, wpis ten jest efektem kilkudziesięciu godzin czytania szeregu źródeł, mam za sobą rozmowy z ludźmi mającymi prawne i księgowe doświadczenie. Nadal jednak – to nie prawna interpretacja (no, może miejscami).

Granice są płynne, jak się okazuje.  Programistyczna robota jest podzielona w sposób – dla mnie – nie aż tak intuicyjny. Komputerowa – również, choć mniej. DevOps będzie musiał wziąć trochę kodów dla mnie nietypowych i nie do końca intuicyjnych. Odzyskiwanie danych zależy od tego skąd odzyskujesz. Przeróbki, tłumaczenia i pisanie oprogramowania mogą podpaść pod kilka różnych kodów. Ba! Samo pisanie oprogramowania może być rozbite na pięć kodów (gry, programy na zlecenie, programy na sprzedaż…).

Główne kody programisty to 6201Z i 6202Z, ten drugi jest głównym kodem konsultanta. Dodatkowe kody… cholernie zależą od specyfiki Twej działalności. We wpisie postarałem się to przybliżyć.

Wpis jest z czerwca 2015 r., jakbyś się zastanawiał nad aktualnością.

Co to jest PKD?

Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności określają profil firmy. To hierarchiczny podział firm, posiadający koło 20 sekcji takich jak: rolnictwo, rybactwo, leśnictwo, górnictwo, przetwarzanie, wytwarzanie, naprawa… Interesujące komputerowców sekcje to C (produkcja), G (handel hurtowy i detaliczny), S (naprawa) oraz J (informacja i komunikacja) – ta ostatnia sekcja to sekcja w której zawiera się cała działalność programisty.

Mam wrażenie, że PKD zostało zaadaptowane z innego systemu, międzynarodowego, ale mogę się mylić. Ja koncentrowałem się na kodach mi potrzebnych. Więcej informacji w źródłach, na koniec, byście mogli sprawdzić wszystko co tu napisałem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 XII 2007 w sprawie PKD:

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zwaną dalej „PKD 2007”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Pełny tekst rozporządzenia z którego pochodzi cytat jest jeden odsyłacz dalej (jako PDF), ale zerknijcie w źródłach by ujrzeć też ustawy zmieniające. Jak widać, chodzi o ewidencjonowanie firm.

Gdzie i kiedy się tego używa?

To niepełna odpowiedź, ale:

 1. przy zakładaniu firmy, by określić jej główną i pozostałą działalność
 2. przy dotacjach, by pokazać, że firma działa w zakresie XYZ zatem może ubiegać się o grant/dotację/inne
 3. przy określeniu, czy masz prawo zajmować się ABC (czy masz odpowiedni kod)
 4. dla obowiązku statystycznego (jeśli np. nie masz kodu na prowadzenie informatycznej chmury, a ją prowadzisz i czerpiesz z tego dochody, skarbówka ma obowiązek wnieść sprawę o uchylanie się od obowiązku statystycznego przed sąd karny, co grozi kilkutysięczną grzywną)
 5. przy zmianie działalności firmy (specyfikacja, rozszerzenia lub przeciwnie)
 6. przy przetargach, by określić, że prowadzisz działalność w zakresie danego przetargu.

Warto tu wspomnieć, że są kody nie dla osób fizycznych prowadzących działalność, wyszukiwarki je rozróżniają (np. BIP koloruje takie na żółto).

Ile kodów?

Nie ma ograniczenia, choć standardowy wniosek CEIDG-1 jaki wypełniasz przy zakładaniu firmy ma ograniczone miejsce. Jak chcesz więcej kodów niż się na nim mieści, musisz załączyć dodatkowy wniosek (CEIDG-RD).

Kilka poradników radziło, by nie wpisywać kodów “na zapas”. Otóż, jeśli nie prowadzisz faktycznie działalności określonej danym kodem, może to być argumentem przeciw Tobie w sytuacji spornej.

Szymon dodał też dobre uwagi, pozwolę sobie zacytować fragment komentarza:

wybór PKD może w konsekwencji nakładać na przedsiębiorcę pewne zobowiązania. I tak np. wszelkiego rodzaju doradztwo (w tym również w zakresie informatyki) zobowiązuje przedsiębiorcę do zarejestrowania się jako płatnik VAT, a nie zawsze nam to jest do szczęścia potrzebne (np. jeśli pracujemy dla klientów spoza UE). Innym razem może powodować konieczność posiadania kasy fiskalnej (np. sprzedaż gotowego oprogramowania na nośnikach trwałych).

Kody dla PROGRAMISTY

Oto co ja znalazłem (nie wszystko użyłem). Znajdowanie jest proste, wyszukiwarki są podlinkowane w źródłach, poniżej. Omówmy znaleziska po kolei, w formacie KOD – nazwa – opis ludzkimi słowy.

Wydawanie oprogramowania – sekcja J

 • 5821Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – jeśli produkujesz Wiedźmina lub choćby gry na Androida czy Flashowe potworki to to jest dla Ciebie. Gry na dowolne platformy wymagają tego kodu, chyba, że zachodzą wyjątki.
 • 5829Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – jeżeli chcesz sprzedawać oprogramowanie niepersonalizowane, lub ogólne, nie będące czymś na zlecenie, lub czymś pod konkretnego klienta. Jeśli napiszesz sobie następnego Mavena, albo kolejną relacyjną bazę danych, to bez tego kodu ich nie sprzedasz, chyba, że będą dostosowane do konkretnego klienta.

Wyjątki: reprodukcja oprogramowania, programowanie na zlecenie, udostępnianie oprogramowania on-line (PAAS do pisania programów, chmura z grami – choć przy tym ostatnim bym zapytał prawnika dla pewności), wreszcie sprzedaż detaliczna oprogramowania.

Najciekawsze programistyczne, administracyjne itp. – sekcja J

 • 6201ZDziałalność związana z oprogramowaniem – chcesz pisać dla kogoś programy? Weź to.
 • 6202ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ogólna kategoria dla konsultantów (choć spójrz też na 6399Z), doradzanie jaki system, jak połaczyć, jak zaprojektować, wraz ze szkoleniami dla użytkowników.
 • 6203Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi robota administratora systemów i sieci, praca przy farmach serwerów lub w miejscu instalacji urzadzeń (czyli wdrożenia sprzętowe) a także “usługi wspomagające”.
 • 6311Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność to hosting zwykły i specjalistyczny (WWW, baz danych, PAAS…). Moje rozumienie tego kodu w świetle przetwarzania danych, to usługi pokroju Amazon, czy innych tzw. “chmur”. W momencie, kiedy klient zleci mi napisanie programu raportującego – dajmy na to – czas pracy pracowników z uwzględnieniem jakichś kryteriów, to kod 6201Z wystarcza, jeśli jest to system raportujący gdzie mam się też zająć sprzętem i infrą to wystarcza 6202Z, chyba, że piszemy chmurę, wtedy ja mogę z kodami 6201/2 ją zaprojektować i na tym zarobić, ale jeśli zarabiam na samej chmurze to już potrzebuję 6311Z.
 • 6399Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – automatyzacja informacji telefonicznych, dostarczanie wycinków informacji, wreszcie szukanie informacji. Jeśli ktoś zleci Ci dokonanie rozpoznania technologii, przeszukiwania informacji na jakiś temat, zestawienia rozmaitych chmur itp., to bez tego kodu nie możesz na tym zarobić jeśli nie zostanie to dobrze ujęte w kontrakcie (tak, by pasowało do zlecenia podpadającego pod 6202Z). Nie mam pojęcia, kto i kiedy zechce skorzystać z granularyzacji tego kodu w stosunku do doradztwa (w.w. 6202Z). Nie chcąc sprawdzać czy jest “dość dobrze” ujęte w kontrakcie wziąłem ten kod “na wszelki wypadek”.

Kody ogólnie komputerowe

Zamieszczone bardziej dla kompletności, ja nie skorzystałem.

Produkcja – sekcja C

 • 2620Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – choć to główny kod produkcji (oraz MONTAŻU) obejmujący kilkanaście typów urządzeń (mainframe, laptop, desktop, drukarka, monitor, skaner, czytnik kard, kask VR itp.) to jednak ma też sporo wyjątków, np. podzespoły czy elementy czy obwody elektroniczne, modemy i jeszcze kilka innych. Odsyłam do wyszukiwarki po więcej informacji, bo to nie mój profil.

Handel sprzętem i oprogramowaniem – sekcja G

 • 4651Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urzadzeń peryferyjnych i oprogramowania – prowadzenie hurtowni sprzętu lub programów.
 • 4741Z – Sprzedaż detaliczna komputerów,urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – j.w. ale w detalu. Co ciekawe, nie obejmuje sprzedaży czystych taśm i dyskietek, na to jest osobny kod. Programy jakie sprzedajesz, muszą być gotowcami. W przeciwnym razie “produkujesz”/”wytwarzasz” oprogramowanie i potrzebujesz innego kodu.

 Naprawa sprzętu – sekcja S

Pozostała usługowa informatyka – sekcja J

Źródła i podsumowanie

Wystarczający kod dla programisty to 6201Z. Jeśli chce się móc ew. pogrzebać w infrastrukturze lub projektować cały system, 6202Z. Administracyjna robota wymaga 6203Z, zaś jak chcemy coś więcej, najlepiej sięgnąć do wyszukiwarek:

 1. BIP Obsługa Przedsiębiorcy z listą sekcji PKD i prościutką wyszukiwarką bez objaśnień kodów
 2. Wyszukiwarka której użyłem i która ma dobre wyjaśnienia kodów
 3. Najlepsza wyszukiwarka, którą znalazłem zbyt późno by jej użyć

O samych PKD:

 1. Człowieka z InFaktu dobry opis PKD dla nieznających tematu w ProSEED
 2. PKD.com.pl o PKD
 3. Internetowy System Aktów Prawnych o PKD
 4. GUS o prawnej podstawie PKD

Mam nadzieję, że cokolwiek pomogło, chętnie przyjmę wszelkie uwagi.

Advertisements

4 Comments

 1. Bardzo fajnie to opisałeś Tomku, do tej pory w sieci brakowało takiego opracowania pod kątem programistów/informatyków właśnie. Dodałbym jedną drobną, acz ważną kwestię – wybór PKD może w konsekwencji nakładać na przedsiębiorcę pewne zobowiązania. I tak np. wszelkiego rodzaju doradztwo (w tym również w zakresie informatyki) zobowiązuje przedsiębiorcę do zarejestrowania się jako płatnik VAT, a nie zawsze nam to jest do szczęścia potrzebne (np. jeśli pracujemy dla klientów spoza UE). Innym razem może powodować konieczność posiadania kasy fiskalnej (np. sprzedaż gotowego oprogramowania na nośnikach trwałych).
  Zgadzam się z Tobą w stu procentach, że najlepiej zaczynać od podstawowego kodu, a potem w razie potrzeby aktualizować wpis w CEIDG o odpowiednie pozycje – robimy to wtedy, gdy jest to nam koniecznie potrzebne. Zrobimy to przez internet w ciągu kilku minut.
  Sam na początku zakładania działalności gospodarczej chciałem wpisać z 5 pozycji, tak na zapas – dopiero księgowa uświadomiła mi jakie będą tego konsekwencje i ostatecznie wpisałem tylko 6201Z. W moim przypadku w zupełności to wystarczyło.

  1. Pozwoliłem sobie wykorzystać fragment Twego komentarza, ponieważ świetne ilustruje, że nie wszystkie kody trza mieć. Dziękuję! Oczywiście, jeśli wolisz inny fragment, lub bym zrobił to inaczej, daj znać.

 2. Co do sprzedaży warto też popatrzyć na sprzedaż poza wyspecjalizowanymi sklepami:
  4791Z
  podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
  (…)
  — dowolnego produktu przez Internet,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s